Documents‎ > ‎Informació dances‎ > ‎

Fandango Mallorquí

FANDANGO MALLORQUÍ (Manresa 2010)


LLISOS

PUNTS

Llis senzill

Triangle

Mig

Balanceig

Llis amb passada de jota

Tres i balanceig

Llargues

Un i esquena

Llis amb volta

Un i passada

Mig i passada de jota

Passada i reverència


Tres i enrera


De tres (tres picades)


Un amb passada i volta


S'aguait


Creus (dues picades i quart de volta)


Canvi de parella (dues amb canvi de prella i de lloc)


ReverènciaComments